Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Intertek MIST BLOWER 2020-05-27 ~ Đã xác minh
CE CE ISETC BATTERY MIST SPRAYER 2021-01-27 ~ 2024-01-26 Đã xác minh
CCC CCC CQM Intellectual electrical sprayer of MH-D16,MH-D16-5 2008-06-04 ~ 2018-06-04
CCC CCC CAM MH-16,MH-16A of manual knapsack liquid sprayer 2003-04-08 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này